Koučink

KOUČINK

Termín pochází z anglického slovesa coach. Často se také užívá slovo “osobní trenér“. Koučování je metoda poradenství a školení, pro niž je charakteristické, že trenér nedává pevné rady a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem.

Kdy vyhledat osobního trenéra neboli kouče ?

POKUD CHCETE DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE !

  • najít si nové zaměstnání
  • založit firmu
  • oživit, inovovat firmu
  • zvýšit firemní efektivitu
  • připravit se ke státnicím
  • vybudovat fyzičku (začít běhat, cvičit…)
  • zhubnout

Kdo je KOUČ?

Trenér – spolupracovník, partner, důvěrník, průvodce. Pracuje s klientem  tak, že pomocí otázek podněcuje jeho různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit jeho uvědomění – co vlastně chce, jaký jeho opravdový cíl, na čem mu záleží, co naopak vůbec nechce.

Co je účelem KOUČOVÁNÍ?

Dosažení cíle, který si klient stanoví. Nejčastěji dosažení osobního nebo profesního rozvoje.

Jak koučink probíhá?

Zaměřuji se na individuální koučink. Proto vždy preferuji první schůzku osobně. Abychom se poznali, aby sám klient poznal mne a jestli se společně „sladíme“ a budeme si rozumět. To je velmi důležité pro další práci. Pokud se stane, že klient nepocítí důvěru, doporučím obrátit se na jiného kouče. Při koučování se velice často řeší osobní, velmi soukromé záležitosti a bez důvěry a sympatie nelze koučování praktikovat.

Další osobní schůzky vlastně nejsou zapotřebí. Máte-li SKYPE, můžeme tak spolu komunikovat. Popřípadě i pouze telefonem.  (Po předem domluvených termínech. Které se striktně dodržují u obou stran.).

Při úvodní hodině rozebereme cíl, který chce klient dosáhnout. Společně stanovíme termíny dalších konzultací (Skype, nebo telefonních konzultací ). Nejčastěji se jedná o dobu 3 měsíců, přičemž je konzultace 1x týdně. To je obvykle 12 konzultací. Pokud je potřeba, doplňuji koučink EFT terapií, což je pro úspěšný výsledek velká pomoc pro klienta.

Při koučování vybízím klienta k tomu, aby sám našel nejvhodnější možné řešení a aby sám našel způsob, jak daného cíle dosáhnout. Klientovi neradím,  nic nedoporučuji  ani neschvaluji, nic mu nepodsouvám,  ani ho nikam nesměruji. Klient si sám stanovuje své úkoly, které jsou v jeho možnostech a které do daného termínu splní.

Stejně jako u EFT, mentální terapie, kvantové terapie,  tak i koučinku platí naprostá diskrétnost.